šta sve nudimo

Pogledajte naše usluge

Zadovoljstvo nam je da Vam prezentujemo spisak usluga koje kao knjigovodstvena agencija uspješno obavljamo već veliki niz godina za naše klijente. Pogledajte usluge, cijenovnike i pojašnjenja, a za sve dogovore kontaktirajte nas, kako bi smo započeli saradnju na obostrano zadovoljstvo

Finansijsko knjigovodstvo

 • Evidentiranje poslovnih aktivnosti, obrada poslovne dokumentacije, obračun poreznih obveza (mjesečno), obračun zarada i izrada pripadajuće dokumentacije, evidentiranje faktura (ulazni/ izlaznih), izrada potrebnih obrazaca prijava nadležnim organima

Materijalno knjigovodstvo

 • Izrada kalkulacija prodaje pojedinačnih artikala, trgovačka evidencija, popis robe, vođenje zaliha,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada završnog računa

 • Izrada završnog godišnjeg izvještaja prema važećim zakonskim propisima, predaja izvještaja nadležnom organu u zakonskom roku

 

 

 

 

 

 

 

Fiskalizacija i izrada faktura

 • Izrada izlaznih faktura prema zahtjevu klijenta a u skladu s važećim propisima (Zakon o fiskalizaciji)

 

 

Osnivanje kompanije

 • Kompletan papirološki proces otvaranja firme po sistemu ključ u ruke...

 

 

Likvidacija kompanija

 • Priprema dokumentacije za pokretanje postupka likvidacije, ovjera dokumentacije kod notara, predaja zahtjeva prema nadležnim organima.

Stečaj kompanije

 • Priprema dokumentacije za pokretanje postupka stečaja, ovjera dokumentacije kod notara, predaja zahtjeva prema nadležnim organima, praćenje postupka

Najam poslovne adrese

 • Registracija kompanije na odgovarajuću poslovnu adresu u Podgorici, zaprimanje poslovne korespondencije, skeniranje zaprimljenih dopisa i dostava klijentu

Pravno zastupanje pred službenim institucijama

 • Pismena i usmena komuniakcija na zahtjev nadležih organa: porezna uprava, radna inspekcija, tržišna inspekcija, specijalna policija i slično

„Lawyer on demand”

 • pravno savjetovanje i ostale usluge iz područja privrednog i radnog prava, zastupanje pred nadležnim organima

 

 

 

 

Statusne promjene

 • Izrada potrebne dokumentacije za promjene statusa kompanije (direktor, adresa, djelatnost, kapitala i slično

 

 

 

 

Edukacija o poreznom sistemu i pravilima

 • Dvije poludnevne radionice sa temama iz područja poreza i pravilia poslovanja na teritoriju Crne Gore. Uključuje i primjere te provjeru znanja

Zastupanje pred poreskim organima

 • Pravno zastupanje pred nadležnim poreznim organima u redovnom radu (korepondencija, slanje tumačenja i pojašenjenja, postavljanje pitanja i zahtjeva prem porskoj upravi i slično

 

 

 

Optimizacija poreznog opterećenja

 • Aktivnosti knjigovodstvene forenzike s ciljem smanjenja poreznog opterećenja komapnije u okviru zakonskih mogućnosti

 

 

 

 

 

Zastupanje prilikom poreskih kontrola

 • Zastupanje interesa kompanije prilikom poreskoe kontrole, priprema inpredstavljanje pripadajuće dokumentacije, tumačenje rješenja poreskog organa nakon kotrole kao i prijedlog za daljnje postupanje

Izrada i podnošenje prijave za porez na nepokretnosti

 • Izrada odgovarajuće dokumentacije te podnošenje porezne prijave u skladu s pripadajućim zakonskim propisima

 

 

 

 

 

Ishođenje radnih i boravišnih dozvola

 • Prikupljanje potrebne dokumentacije za ishođenje dozvola, izrada zahtjeva, predaja zahtjeva nadležnoj službi, praćenje postupka i korekcije u slučaju potrebe
VAŠ SIGURAN PARTNER KA VRHU

BALKAN ECONOMIC GROUP

Više od knjigovodstva, mi smo Vaši poslovni partneri. Naša vizija je ne samo održavanje Vaših finansija u redu, već i podrška u Vašem rastu. Pružamo savjete, analize i strategije koje Vam pomažu da prepoznate prilike i prevaziđete izazove, čineći nas ključnim faktorom u ostvarivanju Vaših poslovnih ciljeva.

Povjerenje i znanje

Dostupnost u svakom trenu

Zajednički cilj ka uspjehu

cijenovnik

Izaberite paket po mjeri Vašeg biznisa

Pogledajte kompletan naš cijenovnik ispod. U tabelama su prikazane cijene paketa, u zavisnosti od broja zaposlenih u firmi. Klikom na dugme pogledajte detalje paketa  prikazaće se opcije koje svaki od paketa tačno nudi. Sve usluge možemo dogovarati na sastanku, cijene su informativnog karaktera i mogu da variraju u zavinosti od Vaših želja i potreba.

Start up

86
mjesečno
*broj zaposlenih u firmi
 • A (1 – 3) - 86€
 • B (4-10) - 123€
 • C (11-20) - 143€
 • D (20-39) - 160€
 • E ( > 40 ) - 225€
Najtraženiji

BASIC

124
mjesečno

*broj zaposlenih u firmi

 • A (1 – 3) - 124€
 • B (4-10) - 187€
 • C (11-20) - 218€
 • D (20-39) - 354€
 • E ( > 40 ) - 435€

Extended

197
mjesečno

*broj zaposlenih u firmi

 • A (1 – 3) - 197€
 • B (4-10) - 234€
 • C (11-20) - 304€
 • D (20-39) - 495€
 • E ( > 40 ) - 595€

Complete

390
mjesečno

*broj zaposlenih u firmi

 • A (1 – 3) - 390€
 • B (4-10) - 468€
 • C (11-20) - 608€
 • D (20-39) - 891€
 • E ( > 40 ) - 982€

CUSTOM

od 250
mjesečno

*broj zaposlenih u firmi

 • A (1 – 3) - od 250€
 • B (4-10) - od 350€
 • C (11-20) - od 450€
 • D (20-39) - od 500€
 • E ( > 40 ) - od 650€

CIJENOVNIK DODATNIH USLUGA

Za sve usluge koje nisu navedene molimo Vas da nas kontaktirate
 • Materijalno knjigovodstvo* - od 100 € / mjesečno
 • Najam direktora - cijena na upit
 • Izrada i podnošenje prijave za porez na nepokretnosti** - 30€ - mjesečno
 • Ishođenje radnih i boravišnih dozvola - od 250€ do 450,00€ - jednokratno po dozvoli
 • Fiskalizacija i izrada faktura (maloprodaja isključena) - 30€ - mjesečno
 • Pravno zastupanje pred službenim institucijama - 80€ - mjesečno
 • „Advokat na zahtjev” - pravno savjetovanje i ostale usluge (5 sati mjesečno uključeno u cijenu) - 150€ - mjesečno
 • Stečaj kompanije*** - od 1000€ - jednokratno
 • Zavrsni racun- BS, BU, SA, OA, PD - od 150€ - jednokratno

Usluge uključene u cijenu paketa

 • Finansijsko knjigovodstvo A (1- 3)
 • Najam poslovne adrese
 • Edukacija o poreznom sistemu i pravilima
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Zastupanje prilikom poreskih kontrola
 • Optimizacija poreznog opterećenja

Usluge uključene u cijenu paketa

 • Financijsko knjigovodstvo
 • Edukacija o poreznom sistemu i pravilima
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Zastupanje prilikom poreskih kontrola
 • Optimizacija poreznog opterećenja
 • Izrada i podnošenje prijave za porez na nepokretnosti

Usluge uključene u cijenu paketa

 • Financijsko knjigovodstvo
 • Edukacija o poreznom sistemu i pravilima
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Zastupanje prilikom poreskih kontrola
 • Optimizacija poreznog opterećenja
 • Izrada i podnošenje prijave za porez na nepokretnosti
 • Fiskalizacija i izrada faktura (maloprodaja isključena)
 • Likvidacija kompanija
 • Statusne promjene

Usluge uključene u cijenu paketa

 • Financijsko knjigovodstvo
 • Izrada završnog računa
 • Likvidacija kompanija
 • Statusne promjene
 • Fiskalizacija i izrada faktura (maloprodaja isključena)
 • Najam poslovne adrese
 • Edukacija o poreznom sistemu i pravilima
 • Zastupanje pred poreskim organima
 • Zastupanje prilikom poreskih kontrola
 • Optimizacija poreznog opterećenja
 • Izrada i podnošenje prijave za porez na nepokretnosti
 • Pravno zastupanje pred službenim institucijama
 • „Advokat na zahtjev”  – pravno savjetovanje i ostale usluge (5 sati mjesečno uključeno u cijenu)

Kombinujete po želji sve vrste usluga, i od izabranih parametara, usluga i opcija zavisi cijena paketa?